Polityka Zarządzania Jakością - VECTOR | BE ABLE
×

System zarządzania jakością w Grupie VECTOR
Certyfikat
ISO 9001:2015

 

VECTOR BLUE HUB działa na rynku projektowania i produkcji elektronicznej na zlecenie (Electronics Manufacturing Services). Jesteśmy częścią Grupy VECTOR, która od ponad 30 lat dostarcza zaawansowane urządzenia i systemy elektroniczne czołowym graczom na rynku technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Współpracujemy z firmami z całego świata, niezależnie od branży. Satysfakcja Klientów jest naszym priorytetem. Dążymy do tego poprzez świadczenie kompleksowych usług na najwyższym poziomie, w oparciu o niezawodne procesy i przejrzysta komunikacje. Wiedza, która zgromadziliśmy przez lata w prowadzeniu złożonych projektów, pomaga nam dynamicznie reagować na zmieniające się potrzeby w projektowaniu urządzeń elektronicznych i ich produkcji. W codziennej pracy koncentrujemy się przede wszystkim na zrozumieniu potrzeb drugiej strony. Wykorzystujemy przy tym zwinność i rozległe kompetencje inżynierów,

Proces produkcyjny jest obsługiwany i nadzorowany przez doświadczonych specjalistów oraz wdrożone i doskonalone systemy wspierające, pozwalające na powtarzalna i stabilna jakościowo produkcje. Zapewniamy wymagane zasoby infrastrukturalne oraz środowiskowe gwarantujące ciągłość naszych procesów, a także ich skuteczność i efektywność. Stosujemy komponenty i materiały gwarantujące powtarzalna jakość produkowanych wyrobów, a także wyznaczamy i egzekwujemy wymagana jakość pracy od naszych pracowników oraz współpracowników.

Chcąc w pełni realizować Cele Polityki Jakości jakimi są:

 • ciągłe doskonalenie naszego Systemu Zarzadzania Jakością,
 • bycie partnerem dla naszych Klientów i stale rozwijać obsługę Klienta do jego potrzeb
 • osiągać powtarzalna i satysfakcjonująca jakość naszych usług utrzymujemy i rozwijamy elementy Systemu Zarzadzania Jakością takie jak:

Standardy Systemu Zarzadzania Jakością i Doskonalenia:

 • Proces audytów zewnętrznych i wewnętrznych
 • Cykliczne, interdyscyplinarne przeglądy KPI
 • System kontroli jakości komponentów, wyrobów i procesów
 • System kwalifikacji i oceny dostawców i komponentów
 • Proces wdrażania nowych produktów – NPI
 • Zaawansowane systemy kontroli wizyjnej jak: AOI 3D, AOI 2D, X-Ray
 • Zgodność z normami IPC-A-610, IPC-A-600
 • System ochrony ESD
 • System kalibracji narzędzi produkcyjnych
 • Identyfikacja i identyfikowalność komponentów i wyrobów
 • Procesy zarzadzania zmiana: System ECO i PCN

Nasze Kompetencje:

 • Certyfikowany trener IPC-A-610
 • Szkolony zespół IPC-A-610, IPC-A-600
 • Stały udział w targach i konferencjach branżowych
 • System podnoszenia kwalifikacji pracowników oparty o program szkoleń

Powyższa Polityka Jakości została zakomunikowana w organizacji i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności. Deklarujemy nasze pełne zaangażowanie w realizacje postanowień niniejszej Polityki Jakości.


 

Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015, plik pdf do pobrania Polityka systemu zarządzania jakościa ISO 9001:2015, plik pdf do pobrania

 

Otwórz certifikat systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2015 >>

Otwórz politykę systemu zarządzania jakością – ISO 9001:2015 >>

Kontakt