Wdrożenie procesu technologicznego: TECHNOLOGIA LUTOWANIA BEZOŁOWIOWEGO

unia_dla_przedsiebiorczych_program_konkurencyjnoscRealizacja inwestycji polegającej na wdrożeniu innowacyjnej technologii lutowania bezołowiowego przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa VECTOR na rynku krajowym i międzynarodowym oraz dostosowania produkowanych urządzeń do wymagań dyrektywy RoHS (2002/95/WE), a tym samym do zwiększenia ekologiczności oferowanych produktów.

Technologia lutowania bezołowiowego to innowacyjny sposób lutowania mający na celu ograniczenie zużycia ołowiu – metalu ciężkiego, toksycznego dla środowiska naturalnego – w procesach produkcyjnych. Problem stosowania spoiw lutowniczych z dodatkiem ołowiu jest szczególnie istotny dla branży elektronicznej, gdyż branża ta charakteryzuje się bardzo krótkim okresem żywotności produktów.

Powstawanie w coraz krótszym czasie nowych generacji urządzeń powoduje gromadzenie się znaczących ilości odpadów. Wdrożenie technologii lutowania bezołowiowego ma więc bardzo pozytywne skutki ekologiczne, dalece wykraczające poza przedsiębiorstwo VECTOR i jego najbliższe otoczenie